progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-10-30

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Aleksandra Czajor

Tel.:

e-mail: aleksandra.czajor@parkslaski.pl

Zapytanie o wartość szacunkową - Sporządzenie szczegółowych analiz wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

PROCEEDINGS NO Z9/2204

Purchasing mode: Zapytanie o wartość szacunkową

Order object:

W związku zakończeniem procesu oceny/audytu obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR Spółka zamierza zlecić opracowanie szczegółowych analiz podatkowych w zakresie:

1. Odliczenia podatku VAT w Projekcie Miejskim oraz pozostałej działalności gospodarczej WPKiW S.A.

· Analiza i diagnoza ryzyka podatkowego, wynikająca z zakładanego sposobu rozliczania podatku VAT. Przedmiotem szczegółowej analizy winna być ocena, co do możliwości odliczania całości podatku VAT, względnie odliczania przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT.

· Przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej jeżeli zajdą takie przesłanki

2. Rozliczania nakładów inwestycyjnych poniesionych w obcym środku trwałym

· Analiza sposobu rozliczania poniesionych nakładów w obcym środku trwałym. Przedmiotem analizy winna być ocena zapisów umowy dzierżawy oraz ich potencjalnych skutków podatkowych wraz z rekomendacją podatkową.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem kosztów przygotowania każdego zakresu 1 i 2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją ww zakresów, niezbędne do jej wykonania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W ofercie należy podać:

Wartość zlecenia brutto szacowana dla każdego pkt. 1 i 2 osobno

Wartość zlecenia brutto łącznie za cały zakres pkt. od 1 i 2

Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadania w dniach.

Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. doradztwo podatkowe CPV/Indeks 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Zapytanie o wartość szacunkową - Sporządzenie szczegółowych analiz wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej "

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...