Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Search by case ref. no. or name:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „Wykonania tablicy informacyjnej wraz z jej posadowieniem na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie” 2024-07-08 13:51 2024-07-16 12:00
2. Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Parku Śląskiego w Chorzowie 2024-03-06 10:51 2024-03-14 12:00
3. Usługa w zakresie przygotowania terenu wraz z zakupem i wysiewem nasion roślin użytecznych w Parku Śląskim na powierzchni 44 126 m2 2024-02-26 14:05 2024-03-07 11:00
4. Wykonanie wraz z montażem bram wejściowych Ogrodu Japońskiego na terenie Parku Śląskiego S.A. 2024-01-03 14:02 2024-01-15 12:00
5. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy w wydzielonych obszarach ścieżki edukacyjnej w otoczeniu Planetarium na terenie Parku Śląskiego S.A. 2024-01-03 12:20 2024-01-15 12:00
6. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy w wydzielonych obszarach ścieżki edukacyjnej w otoczeniu Planetarium na terenie Parku Śląskiego S.A. 2023-12-07 12:55 2023-12-18 12:00
7. Zakup switcha typu core producenta Netgear 2023-09-22 09:25 2023-09-29 07:00
8. Dostawa drzew oraz krzewów dla Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie 2023-09-19 13:17 2023-09-26 12:00
9. Wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie 2023-09-13 13:34 2023-09-22 12:00
10. Wykonanie odwiertów geotechnicznych w nawierzchni ścieżek w otoczeniu Cichego Zakątka na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej. 2023-08-08 11:17 2023-08-17 12:00
11. Wykonania odwiertów geotechnicznych w nawierzchni Promenady im. Gen. J. Ziętka na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej 2023-08-08 11:24 2023-08-17 12:00
12. Wykonanie odwiertów geotechnicznych w nawierzchni Alei Leśnej na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej” 2023-08-08 11:10 2023-08-17 12:00
13. Wykonanie odwiertów geotechnicznych w nawierzchni Alei Zielonej Łąki na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej 2023-08-08 11:29 2023-08-17 12:00
14. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbie „Ptaki” autorstwa U. Kaczmarczyk. 2023-08-03 11:43 2023-08-16 11:00
15. Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Parku Śląskiego w Chorzowie. 2023-07-27 13:13 2023-08-07 12:00
16. Wykonania prac konserwatorskich przy rzeźbach tworzących Galerię Rzeźby Śląskiej (część VIII). 2023-07-14 11:47 2023-07-24 11:00
17. Dostawa garażu wraz z montażem oraz kotwieniem do podłoża z kostki betonowej w Parku Śląskim. 2023-07-11 11:57 2023-07-18 12:00
18. Inwentaryzacja geodezyjna drzew i krzewów rosnących na trasie trzeciej linii Kolejki Linowej „Elka” w Parku Śląskim 2023-05-22 13:03 2023-05-29 12:00
19. Wykonanie badań konserwatorskich i konstrukcji technicznej – ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji stalowej rzeźby „Żyrafa” 2023-01-23 10:59 2023-01-31 11:00
20. Wykonanie badań konserwatorskich przy rzeźbie „Żyrafa” 2022-12-22 11:03 2022-12-30 11:00
21. Zapytanie o szacunkową wartość zadania "Dostawa roślin kwietnikowych wraz z ich posadzeniem i pielęgnacją na terenie Parku Śląskiego w sezonie 2023" 2022-12-08 11:51 2022-12-15 10:00
22. Zapytanie o szacunkową wartość Usługa pielęgnacji różanek na terenie Parku Śląskiego S.A. w sezonie 2023 2022-11-15 08:20 2022-11-21 14:00
23. Mulczowanie wraz z wyrównaniem i oczyszczeniem terenu 2022-10-21 14:02 2022-10-27 13:00
24. Pełnienie usług serwisowych w kotłowniach CO obiektów znajdujących się na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie 2022-08-22 13:51 2022-08-29 13:00
25. Pełnienie usług serwisowych w kotłowniach centralnego ogrzewania wg wykazu 2022-07-20 12:26 2022-07-27 13:00
26. Pełnienie usług serwisowych w kotłowniach centralnego ogrzewania wg wykazu 2022-06-28 12:00 2022-07-12 10:00
27. Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu Alei Łani na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie 2022-05-27 09:03 2022-06-06 10:00
28. Wznowienie serwisu FortiGate 2022-04-28 10:42 2022-05-06 11:00
29. Zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów 2022-04-20 16:09 2022-04-27 09:00
30. Wynajem rębaka do zrębkowania gałęzi na terenie Parku Śląskiego 2022-04-04 13:41 2022-04-11 10:00
Legenda
- Current
- Archive