progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-10-27

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Magdalena Franczyk

Tel.:

e-mail: magdalena.franczyk@parkslaski.pl

Budowa odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie

PROCEEDINGS NO Z52/34559

Purchasing mode: Open tender

Signature of the case: 21/PN/RB/2023/MF

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem Umowy jest opracowanie koncepcji architektonicznej, wykonanie dokumentacji projektowej nowego odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium (Etap I) oraz wykonanie robót budowlanych dla odcinka kolei linowej między stacjami Stadion – Planetarium (Etap II) dla zadania pod nazwą: „Budowa odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie”, zwanej dalej: Inwestycją.

Inwestycja polega na budowie linii kolei linowej (budowie trasy Stadion – Planetarium, rozbudowie stacji Stadion oraz rozbudowie stacji Planetarium) oraz wykonaniu koncepcji architektonicznej i wykonaniu projektu budowy nowego odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium.

Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w dwóch Etapach:

a) Etap I – wykonanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

b) Etap II – wykonanie robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (Załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami 

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).


Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...