progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-11-17

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Anna Stalmach

Tel.:

e-mail: anna.stalmach@parkslaski.pl

Dostawa i montaż ekranów LED na terenie Parku Śląskiego S.A.

PROCEEDINGS NO Z72/26958

Purchasing mode: Basic without negotiation

Signature of the case: 22/TP/RB/2023/AS

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w oparciu o projekt budowlany i techniczny wraz załącznikami, pozwoleniem na budowę oraz dostawa ekranów LED
o parametrach określonych w specyfikacji technicznej ekranu, a następnie ich instalacja i montaż na konstrukcji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym, projekcie technicznym oraz specyfikacji technicznej ekranów LED wraz z załącznikami (Załączniki nr 3a-c do SWZ).

3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...