progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-12-15

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Michalina Grzebyta

Tel.:

e-mail: michalina.grzebyta@parkslaski.pl

„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PARK ŚLĄSKI S.A. NA LATA 2024-2026”

PROCEEDINGS NO Z22/67355

Purchasing mode: Open tender

Signature of the case: 24/PN/U/2023/MG

Type of order: Services

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie:

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

c) Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych,

d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi OPZ - Załączniki nr 3 (3A, 3B oraz 3C do SWZ).

3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr2 do SWZ).

Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust. 3 ustawy Pzp udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących mienia i działalności Park Śląski S.A. – zamieszczonych w załączniku Załączniki nr 3 (3A, 3B oraz 3C do SWZ – Wzór wniosku o udostępnienie informacji poufnych – Załącznik nr 4 do SWZ.

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...