progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-01-30

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Anna Stalmach

Tel.:

e-mail: anna.stalmach@parkslaski.pl

Remont i konserwacja rzeźby „Żyrafa” w Parku Śląskim

PROCEEDINGS NO Z76/26958

Purchasing mode: Basic without negotiation

Signature of the case: 2/TP/RB/2024/AS

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont i konserwacja rzeźby „Żyrafa” w Parku Śląskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Etap II:

a) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
i wykonawczej,

b) przeprowadzenie prac konserwatorskich w oparciu o program prac konserwatorskich oraz zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich numer 4/2022 z dnia 15 marca 2022 roku wydanym przez Prezydenta Miasta Chorzowa, decyzją nr 11/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. Prezydenta Miasta Chorzów stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w PFU z załącznikami (Załącznik nr 3 do SWZ).

3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...