progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-01-31

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Anna Stalmach

Tel.:

e-mail: anna.stalmach@parkslaski.pl

Kompleksowe koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu oraz koszenie kwater o charakterze leśnym na terenie Parku Śląskiego w 2024/2025 roku

PROCEEDINGS NO Z77/26958

Purchasing mode: Open tender

Signature of the case: 3/PN/U/2024/AS

Type of order: Services

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego koszenia trawników wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu oraz koszenie kwater o charakterze leśnym na terenie Parku Śląskiego w 2024/2025 roku. Powierzchnia koszenia – trawników przewidziana w ciągu trwania umowy szacowana jest na 1 600 000 m2. Zamawiający decyduje o miejscach, terminach, kolejności i krotności koszeń poszczególnych sekcji i kwater. Powierzchnia koszenia kwater o charakterze leśnym przewidziana w ciągu trwania umowy szacowana jest na 200 000 m2. Zamawiający decyduje o miejscach, terminach, kolejności i krotności koszenia poszczególnych sekcji. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...