progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-03-27

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Anna Stalmach

Tel.:

e-mail: anna.stalmach@parkslaski.pl

WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK, SCHODÓW TERENOWYCH, MURKÓW Z KAMIENIA, ALTANY, MOSTU KAMIENNEGO, KASKAD Z KAMIENIA, RENOWACJA ŚCIANY TARASU, RZEŹBY NA ŚCIANIE TARASU PRZY ALEI HARCERSKIEJ I FONTANNY „ŚLIMAK” W OTOCZENIU ŚWIĄTYNI DUMANIA I CICHEGO ZAKĄTKA NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO S.A.

PROCEEDINGS NO Z83/26958

Purchasing mode: Open tender

Signature of the case: 12/PN/RB/2024/AS

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Wykonanie remontu nawierzchni ścieżek, schodów terenowych, murków z kamienia, altany, mostu kamiennego, kaskad z kamienia, renowacja ściany tarasu, rzeźby na ścianie tarasu przy alei Harcerskiej i fontanny „Ślimak” w otoczeniu Świątyni Dumania i Cichego Zakątka na terenie Parku Śląskiego S.A.” 
2. Zamówienie stanowi część zadania nr 1 – „Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych” oraz zadania nr 2 „Uregulowanie gospodarki wodnej” realizowanych w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
3. Zadanie, o którym mowa w ustępie 1 obejmuje wykonanie: 
a) dokumentacji technicznej(projekt wykonawczy) zadania w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i skoordynowana we wszystkich branżach wchodzących w jej skład, niezbędnej do realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: „PFU”) – Etap I, 
b) robót budowlanych zgodnych z PFU oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją techniczną wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem zgód administracyjnych dla przeprowadzenia zakresu prac – Etap II. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w PFU z załącznikami (Załącznik nr 3 do SWZ). 5. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).
Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...