progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-03-27

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Anna Stalmach

Tel.:

e-mail: anna.stalmach@parkslaski.pl

Dostawa oprogramowania systemu parkingowego wraz z infrastrukturą i jej montażem oraz przebudowa istniejącego układu drogowego w strefach wjazd/wyjazd

PROCEEDINGS NO Z84/26958

Purchasing mode: Open tender

Signature of the case: 13/PN/D/2024/AS

Type of order: Deliveries

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania systemu parkingowego wraz z infrastrukturą i jej montażem oraz przebudowa istniejącego układu drogowego w strefach wjazd/wyjazd. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej
Etap II – wykonanie robót budowlanych 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU (Załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami. 
4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...