progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-04-18

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Magdalena Franczyk

Tel.:

e-mail: magdalena.franczyk@parkslaski.pl

Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotka na potrzeby związane z utrzymaniem zieleni w Parku Śląskim

PROCEEDINGS NO Z74/34559

Purchasing mode: Basic without negotiation

Signature of the case: 19/TP/D/2024/MF

Type of order: Deliveries

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zadanie pn. „Dostawa samochodu ciężarowego – wywrotka na potrzeby związane z utrzymaniem zieleni w Parku Śląskim”.

2. Wykonawca winien prowadzić autoryzowaną sprzedaż oraz serwis oferowanego modelu pojazdu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi OPZ (Załącznik nr 3 do SWZ).

4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...