progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-05-22

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Magdalena Franczyk

Tel.:

e-mail: magdalena.franczyk@parkslaski.pl

Przebudowa kotłowni gazowych z wykorzystaniem pomp ciepła w budynkach Dyrekcji, Pawilonie Przyrodnika oraz Szatni Działu Rosarium w Parku Śląskim

PROCEEDINGS NO Z76/34559

Purchasing mode: Basic without negotiation

Signature of the case: 23/TP/RB/2024/MF

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa kotłowni gazowych z wykorzystaniem pomp ciepła w budynkach Dyrekcji, Pawilonie Przyrodnika oraz Szatni Działu Rosarium w Parku Śląskim” zgodnie z niżej wymienionymi częściami:

Część A: „Przebudowa kotłowni gazowej z wykorzystaniem pomp ciepła w budynku Dyrekcji w Parku Śląskim”

Część B: „Przebudowa kotłowni gazowej z wykorzystaniem pompy ciepła w budynku Pawilonu Przyrodnika w Parku Śląskim”.

Część C: „Przebudowa kotłowni gazowej z wykorzystaniem pompy ciepła w budynku Szatni Działu Rosarium w Parku Śląskim”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ załącznikami (Załącznik nr 3 do SWZ).

4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2a, 2b i 2c do SWZ).

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadThe sums which the ordering party intends to use to execute the order:

Part 1
Part 2
Part 3


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...