progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-06-03

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Magdalena Franczyk

Tel.:

e-mail: magdalena.franczyk@parkslaski.pl

Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy w wydzielonych obszarach ścieżki edukacyjnej w otoczeniu Planetarium na terenie Parku Śląskiego S.A.

PROCEEDINGS NO Z80/34559

Purchasing mode: Basic without negotiation

Signature of the case: 25/TP/RB/2024/MF

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest „Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy w wydzielonych obszarach ścieżki edukacyjnej w otoczeniu Planetarium na terenie Parku Śląskiego S.A.”. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Zadanie  obejmuje:

1) wykonanie projektu wykonawczego dla zagospodarowania terenu w tym projektu nawierzchni ze sztucznej trawy (Etap I),

2) roboty budowalne dla wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy (Etap II),

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU(Załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami.

4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr2 do SWZ)

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...