progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-06-11

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Anna Stalmach

Tel.:

e-mail: anna.stalmach@parkslaski.pl

Remont i modernizacja budynku Szyb Leśny na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie

PROCEEDINGS NO Z90/26958

Purchasing mode: Basic without negotiation

Signature of the case: 26/TP/RB/2024/AS

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pod nazwą „Remont i modernizacja budynku Szyb Leśny na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie”.

2. Zadanie obejmuje wykonanie:

a) dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawczej zadania w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i skoordynowana we wszystkich branżach wchodzących w jej skład, niezbędnej do realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: „PFU”), jak również z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem zgód administracyjnych dla przeprowadzenia zakresu prac – Etap I,

b) robót budowlanych zgodnych z PFU oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją techniczną powykonawczą – Etap II.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w PFU z załącznikami (Załącznik nr 3 do SWZ).

4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...