progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-09-17

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Kamila Okoń

Tel.:

e-mail: kamila.okon@parkslaski.pl

Wykonanie usługi cateringowej podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w dniach 30 września oraz 1 października 2019 r. w ramach projektu „Urban Links2 Landscape”, akronim: UL2L, współfinansowanego z programu Interreg Europe.

PROCEEDINGS NO Z25/2222

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Order object:

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 16 września 2019 r.

dotyczące wykonania usługi cateringowej podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w dniach 30 września oraz 1 października 2019 r. w ramach projektu „Urban Links2 Landscape”, akronim: UL2L, współfinansowanego z programu Interreg Europe.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w ramach projektu „Urban Links2 Landscape”, akronim: UL2L, współfinansowanego z programu Interreg Europe.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:

1. Zapewnienia i przygotowania: stołów, obrusów, dekoracji, ekspozycji menu, sprzątania ciągłego w trakcie wydarzenia, po kolejnych przerwach oraz po zakończeniu całego wydarzenia (w zakresie dotyczącym cateringu).

2. Zapewnienia własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, szklanek, cukiernic, spodków, talerzy, misek, sztućców, etc.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych.

3. Dowozu cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji wydarzeń, wskazane przez Zamawiającego.

4. Gotowości do świadczenia usługi co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

5. Zebranie zużytych naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 minut po zakończeniu spotkania.

6. Świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz.1125 z późn. zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

8. Zapewnienia odpowiedniej ilość personelu w celu profesjonalnego świadczenia usług.

Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części.

Oferta powinna składać się z następującego menu:

I część

30.09.2019 godz. 8:30 – 10:30 Kinoteatr „Rialto“ ul. Św. Jana 24 Katowice

8:30 – 10:30 kawa powitalna (Steering Group Meeting)

Bufet kawowy ( uzupełniany bez limitu)

· Kawa z ekspresu ciśnieniowego ( świeżo parzona )

· Herbata czarna, zielona, owocowa

· Wrzątek

· Mleczko, cytryna, cukier biały i brązowy

· Woda mineralna gazowana / niegazowana

· Ciasto domowe ( sernik, szarlotka, mini rogaliki z konfiturą ) 100g/os.

Przewidywana liczba uczestników: 20 osób

30.09.2019 godz. 11:00 – 16: 00 Kinoteatr „Rialto“ ul. Św. Jana 24 Katowice

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

Bufet kawowy ( uzupełniany bez limitu );

· Kawa z ekspresu ciśnieniowego ( świeżo parzona );

· Herbata czarna, zielona, owocowa;

· Wrzątek;

· Mleczko, cytryna, cukier biały i brązowy;

· Woda mineralna gazowana / niegazowana;

· Ciasto domowe ( jogurtowe z owocami, miodownik , mini drożdżowe zawijańce z czekoladą) 70g/os.

13:00 – 14:00 Lunch

Lunch serwowany w formie bufetu:

· zupa krem (2 rodzaje)

· 2 dania gorące do wyboru (wersja wegetariańska – nie ryba, wersja mięsna),

· 2 dodatki do dania gorącego,

· 2 sałatki,

· Napoje zimne: woda mineralna (gazowana/niegazowana) soki (2 rodzaje),

· Napoje gorące: kawa, herbata

Przewidywana liczba uczestników: 75 osób

II część

01.10.2019 godz. 8:30 – 10:35 Muzeum Śląskie ul. T. Dobrowolskiego 1 Katowice

8:30 – 8:45 kawa powitalna

Bufet kawowy ( uzupełniany bez limitu)

· Kawa z ekspresu ciśnieniowego ( świeżo parzona )

· Herbata czarna, zielona, owocowa

· Wrzątek

· Mleczko, cytryna, cukier biały i brązowy

· Woda mineralna gazowana / niegazowana

· Ciasto domowe (mini drożdżowe zawijańce z czekoladą, mini rogaliki z konfiturą )

09:45 – 10:00 Przerwa kawowa

Bufet kawowy ( uzupełniany bez limitu)

· Kawa z ekspresu ciśnieniowego ( świeżo parzona )

· Herbata czarna, zielona, owocowa

· Wrzątek

· Mleczko, cytryna, cukier biały i brązowy

· Woda mineralna gazowana / niegazowana

· Przekąski typu finger food 100g/os.

Przewidywana liczba uczestników: 60 osób

III część

01.10.2019 godz. 14:30 – 15:30 Śląski Ogród Botaniczny, ul. Sosnowa 5 Mikołów

14:30 – 15:30 Lunch

Lunch serwowany w formie bufetu:

· zupa krem (2 rodzaje),

· 2 dania gorące do wyboru (wersja wegetariańska – nie ryba, wersja mięsna),

· 2 dodatki do dania gorącego (dodatki skrobiowe, warzywa),

· 2 sałatki,

· Deser - 2 rodzaje,

· Napoje zimne: , woda mineralna (gazowana/niegazowana) soki (2 rodzaje),

· Napoje gorące: kawa, herbata.

Kawa i herbata świeżo parzona

Przewidywana liczba uczestników: 55 osób

II. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Cena brutto – 100%.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, spełniającą wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

III. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę zawierającą:

a) pełną nazwę i adres oferenta,

b) cenę (PLN) brutto,

c) wskazanie osoby do kontaktu,

należy złożyć do dnia 24.09.2019 r. do godziny 16:00

IV. Zastrzeżenie:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4. Koszty udziału w zapytaniu ofertowym, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Płatność za usługę nastąpi w PLN, przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru usługi.

V. Wymagania dotyczące Wykonawcy oraz oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – platforma zakupowawww.parkslaski.logintrade.net

2. Do zapytania o wartość szacunkową zamówienia należy dołączyć propozycję menu zawartego w proponowanej cenie.

Osoba do uprawniona do kontaktów:

Kamila Okoń – 666 031 512 ; kamila.okon@parkslaski.pl

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługa cateringowa cz. III 555520000-1 1 pieces % Read
2. Usługa cateringowa cz. II 555520000-1 1 pieces % Read
3. Usługa cateringowa cz. I 555520000-1 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Cost of transport: lies with the contractor
  2. Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowanej usłudze na rzecz Zleceniodawcy.
  3. Miejsce dostawy: wskazane w zapytaniu ofertowym

Questions regarding the proceedings "Wykonanie usługi cateringowej podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w dniach 30 września oraz 1 października 2019 r. w ramach projektu „Urban Links2 Landscape”, akronim: UL2L, współfinansowanego z programu Interreg Europe."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Yes

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...