Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
31. Zakup prostotrzymaczy poprawiających bezpieczeństwo i ergonomię stanowisk pracy pracowników Zieleni w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-09-23 14:28 2019-10-01 12:00
32. Zakup narzędzi ręcznych - sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo i ergonomii stanowisk pracy pracowników Zieleni w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-09-23 14:36 2019-10-01 12:00
33. Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń z zakreseu bezpieczeństwa i ergonimii stanowiska pracy w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-09-23 14:07 2019-10-01 12:00
34. Najem toalet przenośnych wraz z dostawą w związku z imprezami organizowanymi w dniach 28.09.2019 r. oraz 06.10.2019 r. 2019-09-23 15:37 2019-09-27 10:00
35. Dostawa kory kamiennej gnejsowej płukanej 2019-09-20 10:55 2019-09-26 10:30
36. Usługa wykonania 6-cio letniej rewizji hamulców ruchowego oraz głównego kolei linowej WAA0002392 wraz z opcjonalną dostawą materiałów 2019-09-19 14:23 2019-09-26 10:00
37. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 września 2019 r. dotyczące usługi tłumaczenia symultanicznego podczas warsztatów międzynarodowych w dniach 30.09.2019 i 1.10.2019 r. w ramach wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w projekcie „Urban Links2 2019-09-17 16:07 2019-09-25 10:00
38. Wykonanie usługi cateringowej podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w dniach 30 września oraz 1 października 2019 r. w ramach projektu „Urban Links2 Landscape”, akronim: UL2L, współfinansowanego z programu Interreg Europe. 2019-09-17 15:43 2019-09-24 16:00
39. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi transportowej dla 50 osób podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w projekcie „Urban Links2 Landscape”, akronim: „UL2L” , współfinansowanym przez Program Interreg Europe. 2019-09-17 12:18 2019-09-24 14:00
40. Wykonanie przeglądu technicznego kotłów gazowych na terenie WPKiW 2019-09-17 09:01 2019-09-23 10:00
41. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA dotyczące wykonania usługi cateringowej podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w dniach 30 września oraz 1 października 2019 r. w ramach projektu „Urban Links2 Landscape”, akronim: UL2L, 2019-09-11 11:38 2019-09-13 10:00
42. Wykonanie usługi cateringowej w formie poczęstunku podczas spotkania z interesariuszami w dniu 13.09.2019 r.realizowanego w ramach projektu „Urban Links2 Landscape”, akronim: UL2L, współfinansowanego z programu Interreg Europe. 2019-09-05 14:22 2019-09-12 10:00
43. Zakup wraz z dostawą ubrań roboczych i reprezentacyjnych dla pracowników kolei linowej Elka oraz działu zieleni w Parku Śląskim W Chorzowie 2019-08-29 10:00 2019-09-11 10:00
44. Dostawa 550 sztuk palików z drewna sosnowego, struganych, fazowanych, zaostrzonych jednostronnie, o średnicy 4 cm i długości 80 cm. 2019-09-03 09:39 2019-09-10 10:00
45. Dostawa artykułów biurowych 2019-08-27 10:37 2019-09-04 11:00
46. Dostawa farb 2019-08-27 10:01 2019-08-30 12:00
47. Dostawa workowanego asfaltu na zimno 2019-08-27 10:08 2019-08-30 11:00
48. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na: „Zakup artykułów spożywczych oraz artykułów higienicznych dla pracowników WPKiW Chorzów” 2019-08-19 10:51 2019-08-23 11:00
49. Zakup prostotrzymaczy poprawiających bezpieczeństwo i ergonomię stanowisk pracy pracowników Zieleni w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-08-13 12:08 2019-08-21 10:35
50. Zakup narzędzi ręcznych - sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo i ergonomii stanowisk pracy pracowników Zieleni w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-08-13 12:04 2019-08-21 10:30
51. Zakup narzędzi spalinowych oraz akcesoriów poprawiającego bezpieczeństwo i ergonomii stanowisk pracy pracowników Zieleni w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-08-13 12:06 2019-08-21 10:30
52. Zakup oprogramowania antywirusowego 2019-08-12 14:34 2019-08-19 15:00
53. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na: "Zakup czteroosobowego pojazdu elektrycznego bagażowego dla pracowników Zieleni w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie" 2019-08-09 14:48 2019-08-19 14:00
54. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na: "Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń z zakreseu bezpieczeństwa i ergonimii stanowiska pracy w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie" 2019-08-09 15:07 2019-08-14 10:10
55. Nowe regulacje podatkowe w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) 2019-07-24 10:52 2019-08-07 11:00
56. Zapytanie o wartość szacunkową - Sporządzenie szczegółowych analiz i opracowanie propozycji stawek do ofert najmu i dzierżaw na terenie Parku Śląskiego 2019-07-19 16:12 2019-08-02 11:00
57. Prowadzenie rachunku bankowego WPKiW S.A. dla środków na modernizację Parku Śląskiego w oparciu o umowę na dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” 2019-07-19 16:53 2019-08-02 11:00
58. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej w formie poczęstunku podczas spotkania z interesariuszami realizowanego w dniu 03.12.2019 r. w ramach projektu „Urban Links2 Landscape”, akronim: UL2L, współfinansowanego z programu 2019-07-22 11:01 2019-07-29 14:00
59. Zakup wraz z dostawą systemów ekspozycji reklamowej na latarniach 2019-07-19 12:48 2019-07-25 16:00
60. Dostawa cementu workowanego 2019-07-19 14:11 2019-07-24 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne