Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. Remont sieci wodociągowej "Złota - ZOO" na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-12-04 11:58 2020-01-08 11:00
2. Usługa oczyszczania i odmulania zbiorników wodnych znajdujących się na terenach w otoczeniu Planetarium Śląskiego w Parku Śląskim 2019-10-25 09:52 2019-12-20 11:00
3. „Remont Świątyni Petrycha” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu 2019-10-07 08:12 2019-12-19 11:00
4. Rozbudowa i modernizacja "ogrodu japońskiego" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-10-25 10:00 2019-12-18 11:00
5. Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-09-03 13:40 2019-12-16 11:00
6. „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na określenie uwarunkowań wykonania wielopokoleniowego, integracyjnego placu zabaw „Od maluszka do staruszka” 2019-10-17 07:11 2019-11-08 23:59
7. Dialog techniczny w zakresie stworzenia Aplikacji internetowej 2019-10-10 12:22 2019-10-31 23:59
8. Rozbudowa i modernizacja "ogrodu japońskiego" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-10-25 09:48 2019-10-25 09:56
9. Budowa nowej sieci oświetleniowej kablowej z nowymi słupami oświetleniowymi przy Alei Leśnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku 2019-09-02 15:32 2019-10-07 11:00
10. Dystrybucja bezpośrednia Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego. 2019-09-10 14:54 2019-09-18 11:00
11. Inwentaryzacja dendrologiczna terenów w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” 2019-08-09 13:22 2019-09-16 11:00
12. Wykonanie robót rozbiórkowych budynku kotłowni ogrodnictwa wraz z przyległym wiaduktem, znajdującego sięna terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie 2019-08-05 11:34 2019-09-11 11:00
13. Dostawa roślin cebulowych i wieloletnich wraz z usługą w zakresie posadzenia na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie w 2019 r. 2019-08-02 13:55 2019-09-10 11:00
14. Usługi pielęgnacyjne krzewów oraz karczowanie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-08-28 12:39 2019-09-05 11:00
15. Sporządzenie szczegółowych analiz i opracowanie propozycji stawek do ofert najmu i dzierżaw dla Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-08-20 13:12 2019-09-04 11:00
16. Dystrybucja bezpośrednia Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego. 2019-08-20 13:08 2019-08-29 11:00
17. Usługi pielęgnacyjne krzewów oraz karczowanie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-06-28 11:54 2019-08-05 11:00
18. Przeprowadzenie audytu Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie za okres 2014-2018 r. w siedzibie Zamawiającego 2019-06-18 16:38 2019-07-09 11:00
19. Wykonanie repliki posągu "Kobieta z dzbanem" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego 2019-05-10 15:15 2019-07-03 11:00
20. Wykonanie usługi wydruku miesięcznika „Gazeta Parkowa” wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego. 2019-06-03 14:35 2019-06-13 11:00
21. Przeprowadzenie audytu Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie za okres 2014-2018 r. w siedzibie Zamawiającego 2019-05-20 16:21 2019-06-10 11:00
22. Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 2019-05-29 17:58 2019-06-04 10:01
23. Wykonanie robót remontowych ciągów komunikacyjnych Etap IV – Aleja Harcerska w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie 2019-03-19 14:54 2019-05-22 11:00
24. Wykonanie remontu części ogrodzenia Rosarium w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu 2019-03-27 12:41 2019-05-22 11:00
25. Wykonanie robót remontowych ciągów komunikacyjnych Etap I – okolice Restauracji Zielona Dolina i Róża wraz ze skwerem przy restauracji Hawai Pub w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 2019-03-18 14:03 2019-05-22 11:00
26. Wykonanie robót remontowych budowlanych i konserwatorskich rzeźby „Karolinka” realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wykonanie remontu rzeźby „Karolinka” w Parku Śląskim w Chorzowie 2019-02-26 14:13 2019-04-18 11:00
27. Usługi pielęgnacji różanek wraz z koszeniem trawników w ogrodach tematycznych na terenie WPKiW w 2019 roku 2019-02-11 12:48 2019-03-19 11:00
28. Dostawa roślin jednorocznych oraz wieloletnich z usługą nasadzeń i pielęgnacji kwietnikowych wraz z koszeniem trawników na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie w 2019 r. 2019-02-05 12:06 2019-03-14 11:00
29. Koszenie trawników w strefie II w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. 2019-01-18 09:53 2019-02-25 11:00
30. Koszenie trawników w strefie III w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. 2019-01-18 10:03 2019-02-25 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne