Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
31. „Modernizacja przepompowni na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie” 20/TP/RB/2023/MG 2023-10-20 07:24 2023-11-09 11:15
32. Zakup wraz z dostawą pojazdów elektrycznych 18/PN/D/2023/MG 2023-09-15 09:07 2023-10-18 11:15
33. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbie „Lot” autorstwa T. Ślimakowskiego wraz z jej przeniesieniem. 19/PN/U/2023/AS 2023-08-08 09:44 2023-09-08 11:15
34. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbie „Rzeźba ogrodowa” autorstwa A. Szczepańca. 17/PN/U/2023/AS 2023-07-19 09:03 2023-08-24 11:15
35. „Zakup wraz z dostawą pojazdów elektrycznych” 15/PN/D/2023/MG 2023-06-12 11:18 2023-07-13 11:15
36. „Budowa odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie” 13/PN/RB/2023/MF 2023-05-24 09:20 2023-07-12 11:15
37. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach. 14/PN/U/2023/AS 2023-06-05 09:07 2023-07-07 11:15
38. Remont wzgórza „Świątyni Dumania" 16/TP/RB/2023/AS 2023-06-12 12:48 2023-06-29 11:15
39. Zakup wraz z dostawą czterech sztuk czteroosobowych, bagażowych pojazdów elektrycznych 12/TP/D/2023/MG 2023-05-10 09:22 2023-05-19 11:15
40. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach tworzących Galerię Rzeźby Śląskiej (część VII) 10/PN/U/2023/AS 2023-04-17 09:08 2023-05-19 11:15
41. Kompleksowa modernizacja drogi dojazdowej do Planetarium – Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem i remont wiaduktu nad koleją wąskotorową w ciągu Alei Planetarium w Parku Śląskim w Chorzowie 6/PN/RB/2023/MG 2023-02-17 09:47 2023-05-10 11:15
42. "Wykonanie remontu istniejących alejek wraz z utwardzeniem nawierzchni na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie". 9/PN/RB/2023/MF 2023-03-21 09:19 2023-04-24 11:15
43. Usługi obsługi technicznej imprez organizowanych przez Park Śląski w 2023 r. 11/TP/U/2023/MF 2023-04-13 09:37 2023-04-21 11:15
44. PRZEBUDOWA SIŁOWNI TERENOWEJ NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO S.A. 4/TP/RB/2023/AS 2023-02-13 11:02 2023-03-24 11:15
45. Kompleksowe koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu oraz koszenie kwater o charakterze leśnym na terenie Parku Śląskiego w 2023 roku. 5/PN/U/2023/AS 2023-02-15 09:11 2023-03-21 11:15
46. „Usługi obsługi technicznej imprez organizowanych przez Park Śląski w 2023 r.” 8/TP/U/2023/MF 2023-03-10 12:35 2023-03-20 11:15
47. „Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, utrzymania zimowego oraz grabienia liści na terenie Parku Śląskiego” 7/TP/U/2023/MF 2023-02-27 13:52 2023-03-09 11:15
48. Usługa pielęgnacji różanek na terenie Parku Śląskiego S.A. w sezonie 2023 1/PN/U/2023/MG 2023-01-31 11:06 2023-03-06 11:15
49. „Dostawa roślin kwietnikowych wraz z ich posadzeniem i pielęgnacją na terenie Parku Śląskiego S.A. w sezonie 2023” 3/TP/D/2023/MF 2023-02-01 13:51 2023-02-13 11:15
50. Wykonanie przyłączy zasilania obiektów parkowych znajdujących się na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. 2/TP/RB/2023/AS 2023-01-25 12:01 2023-02-10 11:15
51. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych oraz konwojowania wartości pieniężnych na rzecz Parku Śląskiego S.A. w 29/TP/U/2022/MG 2022-12-08 14:36 2022-12-27 10:00
52. „Wykonanie i montaż modelu układu słonecznego na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie” 27/PN/U/2022/MF 2022-11-18 09:00 2022-12-21 11:15
53. „Kompleksowa modernizacja drogi dojazdowej do Planetarium - Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i remont nawierzchni Alei Planetarium od ul. Bytkowskiej do wiaduktu nad trasą kolei wąskotorowej oraz Alei Targowej” 25/PN/RB/2022/MG 2022-10-11 12:18 2022-11-14 11:15
54. „Wykonanie i montaż modelu układu słonecznego na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie” 24/PN/U/2022/MF 2022-09-14 09:15 2022-10-18 11:15
55. „Modernizacja Kanału Regatowego wraz z otoczeniem cz. 1” 23/TP/RB/2022/MF 2022-08-18 14:24 2022-09-15 11:15
56. Kompleksowa modernizacja drogi dojazdowej do Planetarium - Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i remont nawierzchni Alei Planetarium od ul. Bytkowskiej do wiaduktu nad trasą kolei wąskotorowej oraz Alei Targowej 21/PN/RB/2022/MG 2022-07-26 09:42 2022-08-26 11:15
57. Budowa ścieżki edukacyjnej wzdłuż meandrów Cieku Michałkowickiego II na terenie Parku Śląskiego 22/TP/RB/2022/MF 2022-08-04 13:49 2022-08-24 11:15
58. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach tworzących Galerię Rzeźby Śląskiej (część VI). 20/PN/U/2022/AS 2022-07-19 09:15 2022-08-23 11:15
59. „BUDOWA NOWEGO ODCINKA KOLEI LINOWEJ NA TRASIE WESOŁE MIASTECZKO-PLANETARIUM NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE” 19/PN/RB/2022/MG 2022-07-08 09:54 2022-08-23 11:15
60. Wykonanie prac konserwatorskich i rekonstrukcji rzeźby Dwie Góralki autorstwa J. Kwiatkowskiego 17/PN/U/2022/AS 2022-06-27 09:28 2022-07-29 11:15
Legenda
- Current
- Archive