Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
91. Świadczenie usług ochrony osób i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup 35/U/ZA/19 2019-12-18 15:51 2019-12-30 11:00
92. Ubezpieczenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 36/U/ZA/19 2019-12-11 14:14 2019-12-23 11:00
93. „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na określenie uwarunkowań wykonania wielopokoleniowego, integracyjnego placu zabaw „Od maluszka do staruszka” 28/U/DAT/19 2019-10-17 07:11 2019-11-08 23:59
94. Dialog techniczny w zakresie stworzenia Aplikacji internetowej 25/U/DM/2019 2019-10-10 12:22 2019-10-31 23:59
95. Rozbudowa i modernizacja "ogrodu japońskiego" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 29/B/DAT/19 2019-10-25 09:48 2019-10-25 09:56
96. Budowa nowej sieci oświetleniowej kablowej z nowymi słupami oświetleniowymi przy Alei Leśnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku 19/B/DAT/19 2019-09-02 15:32 2019-10-07 11:00
97. Dystrybucja bezpośrednia Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego. 23/U/DM/19 2019-09-10 14:54 2019-09-18 11:00
98. Inwentaryzacja dendrologiczna terenów w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” 14/U/DP/19 2019-08-09 13:22 2019-09-16 11:00
99. Wykonanie robót rozbiórkowych budynku kotłowni ogrodnictwa wraz z przyległym wiaduktem, znajdującego sięna terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie 16/B/DAT/19 2019-08-05 11:34 2019-09-11 11:00
100. Dostawa roślin cebulowych i wieloletnich wraz z usługą w zakresie posadzenia na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie w 2019 r. 15/D/DP/19 2019-08-02 13:55 2019-09-10 11:00
101. Usługi pielęgnacyjne krzewów oraz karczowanie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 20/U/DAT/19 2019-08-28 12:39 2019-09-05 11:00
102. Sporządzenie szczegółowych analiz i opracowanie propozycji stawek do ofert najmu i dzierżaw dla Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 17/U/RP/19 2019-08-20 13:12 2019-09-04 11:00
103. Dystrybucja bezpośrednia Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego. 18/U/DM/19 2019-08-20 13:08 2019-08-29 11:00
104. Usługi pielęgnacyjne krzewów oraz karczowanie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 01/U/DAT/19 2019-06-28 11:54 2019-08-05 11:00
105. Przeprowadzenie audytu Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie za okres 2014-2018 r. w siedzibie Zamawiającego 09/II/U/RP/19 2019-06-18 16:38 2019-07-09 11:00
106. Wykonanie repliki posągu "Kobieta z dzbanem" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego 10/B/DAT/19 2019-05-10 15:15 2019-07-03 11:00
107. Wykonanie usługi wydruku miesięcznika „Gazeta Parkowa” wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego. 13/U/DM/19 2019-06-03 14:35 2019-06-13 11:00
108. Przeprowadzenie audytu Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie za okres 2014-2018 r. w siedzibie Zamawiającego 09/U/RP/19 2019-05-20 16:21 2019-06-10 11:00
109. Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 12/D/DAT/19 2019-05-29 17:58 2019-06-04 10:01
110. Wykonanie robót remontowych ciągów komunikacyjnych Etap I – okolice Restauracji Zielona Dolina i Róża wraz ze skwerem przy restauracji Hawai Pub w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 05/B/DAT/19 2019-03-18 14:03 2019-05-22 11:00
111. Wykonanie robót remontowych ciągów komunikacyjnych Etap IV – Aleja Harcerska w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie 07/B/DAT/19 2019-03-19 14:54 2019-05-22 11:00
112. Wykonanie remontu części ogrodzenia Rosarium w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu 08/B/DAT/19 2019-03-27 12:41 2019-05-22 11:00
113. Wykonanie robót remontowych budowlanych i konserwatorskich rzeźby „Karolinka” realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wykonanie remontu rzeźby „Karolinka” w Parku Śląskim w Chorzowie 04/B/DAT/19 2019-02-26 14:13 2019-04-18 11:00
114. Usługi pielęgnacji różanek wraz z koszeniem trawników w ogrodach tematycznych na terenie WPKiW w 2019 roku 03/U/DP/19 2019-02-11 12:48 2019-03-19 11:00
115. Dostawa roślin jednorocznych oraz wieloletnich z usługą nasadzeń i pielęgnacji kwietnikowych wraz z koszeniem trawników na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie w 2019 r. 02/D/DP/19 2019-02-05 12:06 2019-03-14 11:00
116. Koszenie trawników w strefie II w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. 27/U/DAT/18 2019-01-18 09:53 2019-02-25 11:00
117. Koszenie trawników w strefie III w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. 28/U/DAT/18 2019-01-18 10:03 2019-02-25 11:00
118. Wykonanie robót remontowych budowlanych i konserwatorskich rzeźby „Karolinka” realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wykonanie remontu rzeźby „Karolinka” w Parku Śląskim w Chorzowie 32/B/DAT/18 2019-01-03 13:29 2019-02-11 11:00
119. Utrzymanie terenów zielonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. 24/U/DAT/18 2018-12-24 09:23 2019-01-29 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne