Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
91. „Bulwary przy stawie Przystań” 12/PN/RB/2021/MP 2021-06-28 14:00 2021-08-24 11:30
92. "Wybieg dla psów w Parku Śląskim" 16/TP/RB/2021/MP 2021-07-23 12:30 2021-08-17 11:30
93. Ogród Społeczności Parkowej 15/TP/RB/2021/MS 2021-07-14 07:15 2021-08-04 11:30
94. „MODERNIZACJA OGRODU BYLINOWEGO W PARKU ŚLĄSKIM” 11/PN/RB/2021/MF 2021-06-28 09:50 2021-08-03 11:15
95. „WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO” 14/TP/RB/2021/AS 2021-06-18 11:49 2021-07-15 11:15
96. „Remont kanalizacji deszczowej dn500mm na terenie Parku Śląskiego 10/TP/RB/2021/AS 2021-06-22 12:14 2021-07-12 11:15
97. Wykonanie prac konserwatorskich, zgodnie z niżej wymienionymi Częściami, przy: A. Rzeźbie „Motyl’’ autorstwa J. Ambroziak-Hanasiewicz B. Rzeźbie „Zakochani I’’ autorstwa A. Dyrdy C. Rzeźbie „Dziewczyna 83” autorstwa L. Trybowskiego 1/PN/U/2021/AS 2021-05-21 11:07 2021-06-29 11:15
98. „Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych”. 2/PN/RB/2021/MP 2021-05-05 13:45 2021-06-15 10:00
99. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót dla zadania pod nazwą: „Ogród Społeczności Parkowej” 8/TP/RB/2021/MS 2021-05-20 12:06 2021-06-14 11:30
100. „Wybieg dla psów w Parku Śląskim” 6/TP/RB/2021/MP 2021-05-20 16:30 2021-06-08 10:00
101. Usługi obsługi technicznej imprez organizowanych przez WPKiW w 2021 roku 9/TP/U/2021/MF 2021-05-17 13:58 2021-05-25 10:00
102. Kompleksowe koszenie terenów zieleni i poboczy dróg wewnętrznych na terenie Parku Śląskiego wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu w 2021 roku 7/TP/U/2021/AS 2021-04-01 15:33 2021-04-13 10:00
103. Dostawa roślin kwietnikowych wraz z ich posadzeniem i pielęgnacją na terenie WPKiW S.A. w sezonie 2021 3/TP/D/2021/MF 2021-04-01 15:40 2021-04-12 10:00
104. Usługa pielęgnacji różanek na terenie WPKiW S.A. w sezonie 2021 4TPU2021MS 2021-03-31 14:04 2021-04-09 10:00
105. Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, utrzymania zimowego oraz grabienia liści na terenie WPKiW S.A. 5/TP/U/2021/MF 2021-03-29 11:42 2021-04-07 10:00
106. „Przebudowa z rozbudową budynku nr 33 "ŻYRAFIARNIA" na potrzeby ekspozycji Lasu Deszczowego” 23/B/TI/20 2020-11-24 14:52 2021-03-04 10:00
107. „Kompleksowa modernizacja otoczenia Planetarium Śląskiego. Etap 2. Remont ciągów komunikacyjnych” . 29/B/TI/20 2020-12-31 09:30 2021-02-25 10:00
108. Wymiana nasadzeń topól berlińskich na Promenadzie im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie. 31/D/ZL/20 2020-12-31 09:41 2021-02-09 10:00
109. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy rzeźbach tworzących Galerię Rzeźby Śląskiej (część II) oraz rzeźby "Górnicy" M. Wnuka” 34/U/ZA/20 2020-12-31 09:17 2021-02-03 10:00
110. „Aplikacja internetowa – Koncepcje rozwiązań dla Parku Śląskiego” 28/U/DM/20 2020-12-31 09:54 2021-01-20 10:00
111. „Druk i dostawa miesięcznika „Dwa Kwadranse” dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie” 30/U/DM/20 2020-12-28 12:42 2021-01-05 10:00
112. „Dystrybucja bezpośrednia miesięcznika „Dwa Kwadranse” na terenie województwa śląskiego”. 32/U/DM/20 2020-12-28 13:04 2021-01-05 10:00
113. Świadczenie usług ochrony osób i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup 26/U/ZA/20 2020-12-07 10:50 2020-12-17 10:00
114. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich czterech rzeźb Anny Dębskiej – „Źrebaki” , „Łanie” , „Wilki” , „Perkoz” oraz rzeźby „Totem” ” 24/U/TI/20 2020-10-02 09:45 2020-11-06 10:00
115. „Budowa budynku wielofunkcyjnego administracyjno-edukacyjnego na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego”. 16/B/TI/20 2020-07-07 13:13 2020-10-02 10:00
116. „Wykonanie projektu miasteczka ruchu drogowego wraz z Skateparkiem położonego na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie”. 22/U/TI/20 2020-08-28 10:50 2020-10-02 10:00
117. „Opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie projektu budowy nowego odcinka kolei linowej na trasie Wesołe Miasteczko-Planetarium na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie” 21/U/ZA/20 2020-08-17 07:03 2020-09-22 10:00
118. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich czterech rzeźb Anny Dębskiej – „Źrebaki” , „Łanie” , „Wilki” , „Perkoz” oraz rzeźby „Totem” ” 05/U/TI/20 2020-07-15 09:43 2020-08-18 10:00
119. Kompleksowy remont i renowacja z konserwacją dwóch Małych Kręgów Tanecznych oraz Dużego Kręgu Tanecznego w Parku Śląskim 19/B/TI/20 2020-07-03 10:14 2020-08-11 10:00
120. „Dostawa i montaż mebli parkowych na terenie WPKiW” 18/D/TI/20 2020-07-03 10:20 2020-08-06 10:00
Legenda
- Current
- Archive