Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
61. Wykonanie projektu przebudowy parkingu dla autobusów przy Al. Planetarium w rejonie Planetarium Śląskiego na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie oraz wykonanie projektu remontu nawierzchni Al. Planetarium 15/PN/U/2022/AS 2022-06-03 10:20 2022-07-11 11:15
62. Modernizacja Kanału Regatowego wraz z otoczeniem cz. 1 18/TP/RB/2022/MF 2022-06-22 14:14 2022-07-08 11:15
63. „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce nieużytkowanych baraków magazynowych nr 3,4,5 znajdujących się na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie” 16/TP/RB/2022/AS 2022-06-20 11:29 2022-07-07 11:15
64. BUDOWA NOWEGO ODCINKA KOLEI LINOWEJ NA TRASIE WESOŁE MIASTECZKO-PLANETARIUM NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE 12/PN/RB/2022/MG 2022-04-27 12:07 2022-06-22 11:15
65. „BUDOWA KĄPIELISKA FALA” 9/PN/RB/2022/MG 2022-04-05 11:25 2022-06-21 11:15
66. Modernizacja Kanału Regatowego wraz z otoczeniem cz. 1. 14/TP/RB/2022/MF 2022-05-20 07:29 2022-06-13 11:15
67. Otoczenie hali wystaw Kapelusz. ETAP 2 – remont nawierzchni wraz z remontem budynku „Bratek” oraz wymianą osadnika 11/PN/RB/2022/AS 2022-04-20 09:54 2022-05-30 11:15
68. „Zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w Parku Śląskim w Chorzowie w 2022 roku – część druga” 10/TP/D/2022/MF 2022-04-06 13:59 2022-04-14 11:15
69. „Usługi obsługi technicznej imprez organizowanych przez Park Śląski w 2022 r." 8/TP/U/2022/MF 2022-03-24 09:51 2022-03-31 11:15
70. Usługa pielęgnacji różanek na terenie Parku Śląskiego S.A. w sezonie 2022 5/PN/U/2022/MG 2022-02-18 10:54 2022-03-23 11:00
71. Kompleksowe koszenie terenów zieleni i poboczy dróg wewnętrznych na terenie Parku Śląskiego wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu w 2022 roku 3/PN/U/2022/AS 2022-02-16 09:43 2022-03-22 11:15
72. „BUDOWA KĄPIELISKA FALA” 1/PN/RB/2022/MG 2022-01-28 12:05 2022-03-09 11:00
73. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach tworzących Galerię Rzeźby Śląskiej (część V) 2/PN/U/2022/AS 2022-02-02 09:44 2022-03-08 11:15
74. Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, utrzymania zimowego oraz grabienia liści na terenie Parku Śląskiego 7/TP/U/2022/AS 2022-02-23 14:10 2022-03-04 11:15
75. „Dostawa roślin kwietnikowych wraz z ich posadzeniem i pielęgnacją na terenie Parku Śląskiego S.A. w sezonie 2022” 6/TP/D/2022/MF 2022-02-14 12:37 2022-02-25 11:15
76. „Zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w Parku Śląskim w Chorzowie w 2022 roku” 4/TP/D/2022/MF 2022-02-14 12:22 2022-02-24 11:15
77. UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. J. ZIĘTKA SA 32/TP/U/2021/MG 2021-12-29 15:08 2022-01-17 12:00
78. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbie „Źrebaki” autorstwa Anny Dębskiej. 26/PN/U/2021/AS 2021-10-29 09:22 2022-01-13 11:15
79. "BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z SKATEPARKIEM POŁOŻONEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA S.A. W CHORZOWIE" 21/TP/RB/2021/MF 2021-11-17 12:12 2022-01-11 11:15
80. Świadczenie usług ochrony osób i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych oraz konwojowania wartości pieniężnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie 31/TP/U/2021/MG 2021-12-20 14:03 2021-12-28 11:30
81. „MODERNIZACJA OGRODU BYLINOWEGO W PARKU ŚLĄSKIM” 25/PN/RB/2021/MF 2021-11-03 09:24 2021-12-15 11:15
82. „Dostawa wraz z częściowym montażem słupów oświetleniowych" 29/PN/D/2021/MS 2021-11-02 11:01 2021-12-02 11:30
83. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompleksowa sztucznie mrożonego lodowiska w Parku Śląskim wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury” 27/TP/U/2021/AS 2021-10-28 14:23 2021-11-05 11:15
84. „WYKONANIE I MONTAŻ MODELU UKŁADU SŁONECZNEGO NA TERENIE WPKiW S.A. w CHORZOWIE” 22/PN/U/2021/MS 2021-09-24 11:03 2021-11-03 11:30
85. „Zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w Parku Śląskim w Chorzowie w 2021 roku” 23/TP/D/2021/MF 2021-10-25 13:55 2021-11-03 11:15
86. Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach, tworzących Galerię Rzeźby Śląskiej (część IV) 19/PN/U/2021/AS 2021-08-30 10:16 2021-10-04 11:15
87. „Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim” 20/PN/RB/2021/MF 2021-08-20 13:08 2021-09-28 11:15
88. „WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO” 24/TP/RB/2021/AS 2021-09-09 13:14 2021-09-27 11:15
89. „Dostawa wraz z częściowym montażem słupów oświetleniowych” 13/PN/D/2021/MS 2021-07-26 13:54 2021-09-08 11:30
90. „WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO” 18/TP/RB/2021/AS 2021-08-11 11:30 2021-08-30 11:15
Legenda
- Current
- Archive