Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
121. „Otoczenie hali wystaw „Kapelusz”. Etap 1. Obszar pomiędzy pawilonem „Bratek”, a halą wystaw „Kapelusz””. 14/B/TI/20 2020-06-09 13:54 2020-07-14 11:00
122. Wykonanie usługi koszenia na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie (strefa I i II) 20/U/ZL/20 2020-06-26 13:07 2020-07-07 10:00
123. Złożenie oferty dodatkowej w postępowaniu pn.: Wykonanie usługi koszenia na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie - dla CZĘŚCI A 15/U/ZL/20 2020-06-22 13:28 2020-06-24 11:00
124. Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych w Parku Śląskim 13/B/TI/20 2020-05-20 09:49 2020-06-23 11:00
125. Dystrybucja bezpośrednia miesięcznika "Dwa Kwadranse" na terenie województwa śląskiego 17/U/DM/20 2020-06-08 14:36 2020-06-16 10:00
126. Wykonanie usługi koszenia na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 15/U/ZL/20 2020-06-04 13:43 2020-06-15 11:00
127. „Budowa Parku Wielu Pokoleń” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA (...). 12/B/TI/20 2020-04-29 14:08 2020-06-05 11:00
128. „Wykonanie rewitalizacji zieleni na Al. Wiązowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego 08/D/ZL/20 2020-04-29 13:09 2020-06-04 11:00
129. „Usługi pielęgnacji różanek w ogrodach tematycznych na terenie WPKiW w 2020 roku” 11/U/ZL/20 2020-04-28 14:26 2020-06-03 11:00
130. Opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie projektu budowlanego nowego odcinka kolei linowej na trasie Wesołe Miasteczko - Planetarium na terenie WPKiW 06/U/ZA/ 2020-03-18 11:59 2020-05-07 11:00
131. Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zieleni WPKiW 10/U/ZA/20 2020-04-24 13:57 2020-05-07 11:00
132. Wykonanie usługi druku i dostawy miesięcznika „Dwa Kwadranse” dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie. 09/U/DM/20 2020-04-22 15:16 2020-04-30 11:00
133. Inwentaryzacja dendrologiczna terenów w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 03/U/ZL/20 2020-02-11 09:31 2020-03-18 11:00
134. Projekt remontu Hali wystawowej „Kapelusz” wraz z rozbudową" 02/U/DT/20 2020-02-05 15:04 2020-03-12 11:00
135. Rozbudowa i modernizacja "ogrodu japońskiego" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 29/B/DAT/19 2019-10-25 10:00 2020-03-10 11:00
136. „Remont Świątyni Petrycha” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu 24/B/DAT/19 2019-10-07 08:12 2020-03-02 11:00
137. Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z remontem istniejącej kanalizacji - Harcerska II 32/B/DAT/19 2019-12-27 09:59 2020-03-02 11:00
138. Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 21/B/DAT/19 2019-09-03 13:40 2020-03-02 11:00
139. Usługa oczyszczania i odmulania zbiorników wodnych znajdujących się na terenach w otoczeniu Planetarium Śląskiego w Parku Śląskim 30/U/DP/19 2019-10-25 09:52 2020-01-30 11:00
140. Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i obiektów w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie 41UZA19 2020-01-10 12:14 2020-01-20 11:00
141. Remont sieci wodociągowej "Złota - ZOO" na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 33/B/DAT/19 2019-12-04 11:58 2020-01-13 11:00
142. Wykonanie usługi wydruku miesięcznika "Gazeta Parkowa" wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego. 39/U/DM/19 2019-12-30 14:12 2020-01-09 11:22
143. Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i obiektów w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen Jerzego Ziętka w Chorzowie 34/U/ZA/19 2019-12-19 13:41 2020-01-03 11:00
144. Świadczenie usług ochrony osób i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup 35/U/ZA/19 2019-12-18 15:51 2019-12-30 11:00
145. Ubezpieczenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 36/U/ZA/19 2019-12-11 14:14 2019-12-23 11:00
146. „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na określenie uwarunkowań wykonania wielopokoleniowego, integracyjnego placu zabaw „Od maluszka do staruszka” 28/U/DAT/19 2019-10-17 07:11 2019-11-08 23:59
147. Dialog techniczny w zakresie stworzenia Aplikacji internetowej 25/U/DM/2019 2019-10-10 12:22 2019-10-31 23:59
148. Rozbudowa i modernizacja "ogrodu japońskiego" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie 29/B/DAT/19 2019-10-25 09:48 2019-10-25 09:56
149. Budowa nowej sieci oświetleniowej kablowej z nowymi słupami oświetleniowymi przy Alei Leśnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku 19/B/DAT/19 2019-09-02 15:32 2019-10-07 11:00
150. Dystrybucja bezpośrednia Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego. 23/U/DM/19 2019-09-10 14:54 2019-09-18 11:00
Legenda
- Current
- Archive